Zasoby

FAQs - Najczęściej zadawane pytania

Q: Co to jest biomarker ?
A: Biomarker to mierzalna zmiana w komórkach organizmu i zachodzących w nich procesach - dowiedz się więcej na Wikipedia

Q: Jakie kryteria musi spełniać biomarker żeby pozostać dokładnym i użytecznym ?
A: Biomarker musi przewidywać chorobę lub funkcję fizjologiczą, fizyczną lub poznawczą osoby w rozumieniu prognozowania wystąpienia danego stanu. Innymi słowy musi przewidywać przyszły stan osoby lub przyszłą chorobę. Musi umożliwiać przetestowanie w sposób nieszkodliwy dla przedmiotu testu. Na przykład, mógłby być to test z krwi lub w postaci techniki obrazowania. Test musi być również technicznie prosty do wykonania, tak aby większość laboratoriów klinicznych mogła go wykonać z odpowiednią dokładnością i powtarzalnością.

Q: Co dzieje się, jeśli rozmrażamy i zamrażamy materiał organiczny ?
A: Podczas rozmrażania i ponownego zamrażania materiału organicznego następuje utrata stabilności i jakości w pozostałych próbek, w rozumieniu zmniejszenia się ilości pozostałych w nich biomarkerów. 

Q: Dlaczego badanie biomarkerów jest tak ważne?
A: Podaczas prac badawczych i implementacji nowych oraz znanych już biomarkerów w praktyce klinicznej następuje pogłębienie naszej wiedzy i rozumienia na temat postępów choroby. Za tym następuje możliwość planowania i wprowadzenia odpowiedniego leczenia pacjentów z użyciem najnowszych osiągnięć technologii biomedycznych.  

Q: Czy jest jakiekolwiek ryzyko kontaminacji przez narzędzie do łamania podczas samego łamania probówki?
A: Przyrząd do łamania nie jest narzędziem do cięcia i podczas łamania nie dotyka w żaden sposób powierzchni zamrożonego płynu. W związku z tym nie ma ryzyka kontaminacji.

Q: Jak oznakować probówkę?
A: Pobierz instrukcję. Kliknij tu

Q: Jak złamać probówkę?
A: Pobierz instrukcję. Kliknij tu