Produkty powiązane

Użyj właściwego narzędzia do pracy.

Elestyczne i efektywne przechowywania krioprobówek wymaga właściwego produktu w celu zwiększenia możliwości obsługi, identyfikacji prób i efektywności pracy. Krioprobówki FlexiQuot™ są specjalnie zaprojektowane w celu zoptymalizowania przechowywania prób w kriofiolkach umieszczanych w zamrażarkch niskotemperaturowych oraz w zbiornikach z oparami ciekłego azotu do temperatury -196°C.

W celu osiągnięcia korzyści z FlexiQuot kilka czynności musi być podjętych w procesie aplikacyjnym, procesowym i przechowalniczym. Odpowiednie instrukcje związane z wykorzystaniem FlexiQuot pozwolą Ci odpowiednio oznakować i przechowywać wszystkie Twoje próbki.